Useful Information

 1. Bölgemiz Limanları

  Bölgemizde bulunan limanları indirmek için Tıklayınız

 2. Komple Yükleme ve Denizyolu Parsiyel Servis Arasındaki Fark

  Dünya üzerinde gitgide büyüyen ticaret hacmi ve hareketliliğinin artması doğrultusunda konsolidasyon zorunlu hale gelmiştir. Uluslararası lojistik hizmetlerinde yükler bazen bir konteynerin tamamını duramamaktadır, bu durumda denizyolu parsiyel yükleme ve komple yükleme seçenekleri sunulmaktadır.

  Komple Konteyner Yükleme (FCL) : Taşınacak yükün fazla olması durumda konteyner komple doluyorsa (full) FCL yükleme yapılmaktadır. Bu durumda mal sahibi firma ile belli dönemler için sözleşme yapılabilmektedir. FCL yükler limana geldiğinde yük sahibi firma konteyneri kendi deposuna aktarabileceği gibi birmamızın sunmuş olduğu gümrüklü ve gümrüksüz depolama hizmetlerinden faydalanabilir.

  Denizyolu Parsiyel Servis (LCL) : Taşınacak yük bir konteyneri doldurmuyorsa içerisine iki yada daha fazla alıcısı olan yükler yüklenerek denizyolu parsiyel servis hizmeti sunulmaktadır. Konteyner gerekli limana ulaştığında, alıcıların gümrükçülerine kontrol edilertek teslim edilir.

  FCL/LCL: İki ya da daha fazla ihracatçının yükü tek bir konteynere yüklenir ve ithalatçı tek firmadır.
  LCL/FCL: Bir ihracatçı tarafından yüklenen konteyner de iki ya da daha fazla ithalatçının yükü vardır.
  FCL/FCL: Komple konteyner yükünün bir ihracatçısı ve bir ithalatçısı olduğu durumdur.
  LCL/LCL: Konteynere yüklenen parsiyel yükün bir ihracatçısı ve bir ithalatçısı olduğu durumdur.

 3. İncoterms Terimleri

  Proje Taşımacılığı
  Incoterms 2010 Türkçe

  Uluslararası Ticaret Odasının 7 inci gözden geçirme (revize) Incoterms klozları Eylül sonunda yayınlanmıştır. Gözden geçirilmiş (revize) yani versiyonu ticarette ve taşımadaki yeni uygulamaları dikkate almaktadır. Incoterms taşıma maliyetlerinin dağılımını, risk transferlerini ulusal ve uluslararası satış işlemlerde faaliyetlerin ayrıntılarını düzenler. Alıcı ve satıcıların yükümlülükleri, 10 noktalı şema ile kıyaslanacak şekilde her bir kloz için net bir şekilde tarif edilmiş, ayrıca doğru Incotermin seçilmesini kolaylaştırmak için resimli açıklamalar yer almaktadır. Her bir klozdan önce uygulama notu bulunup, temel içerikler özetlenmiştir.

  Incoterms bir yasa değildir,ancak satış kontratına ilave olarak alıcı ve satıcı arasında üzerinde anlaşmaya varılması gerekir. Alıcı ve satıcı arasında üzerinde tam olarak mutabık kalınmışsa yürürlüğe girer. Taraflar arasındaki belirli kontratlarda yer alan yasal ve özel hükümler, Incotermsin yerine geçer.

  DSLV yorumu; bazı şartlara göre (örneğin:EXW), ihracat için gümrük çıkış işlemlerini, ihracat izninin(lisans) alınmasını vs. alıcı sağlamak zorundadır. Ancak genel bir kural olarak gümrük ve dış ticaret yasalarına göre bunlardan satıcı ve ihracatçı sorumludur. Bu bakımdan alıcının yükümlülüğü geçersiz olmaktadır.

  Bir Incoterms klozu üzerindeki anlaşma şu şekilde olmalıdır:

  3 harflik kısaltma/ mahalin açık ve net olarak tarifi / Incotermsin durumu ( eski Incotermsin yürürlükten kalktığı tarihin olmaması ) Örnek : FCA Bonn, Fabrika II, Örnek Sokak 7, ICC Incoterms 2010

  Değişikliklere genel bir bakış:

  Gözden geçirilen (revize) Incoterms 2010 da şartlar 13den 11e düşürülmüştür.

  Yeni klozlar

  Dört şart yürürlükten kalkmış, buna karşılık 2 yeni kloz oluşturulmuştur: DAP ( Delivered At Place-Yerinede Teslim ) ve DAT ( Delivered At Terminal-Terminalde Teslim) DAF, DES,DEQ ve DDU’nun yerini almış olup, her türlü taşıma modunda uygulanabilir.

  DAT klozu, malların, taşıma vasıtasınca boşaltılmak üzere varış noktasında alıcıya sağlanması ( teslim edilmesini ) anlamına gelip, daha önceki DEQ klozunun yerini alıp, DEQ’ in aksine, multimodal (çoklu vasıta için) kullanılabilir.

  DAP klozu, malların, taşıma vasıtasınca boşaltılmak üzere belirtilen belirli bir noktada alıcıya sağlanması (teslim edilmesi) anlamına gelir. DAP daha önceki DAF,DES, ve DDU’ nun yerini almıştır.

  Her iki durumda da, malların belirlenen yere taşıma maliyetlerini / terminal bağlantılı zarar risklerini satıcı üstlenir.

  Klozların yeni yapısı

  Incoterms 2010′ daki yeniliklere, tüm taşıma modlarına uygulanabilen yedi multimodal ve sadece deniz ve iç su yoluna uygulanabile dört kloz olamak üzere klozların bölümlendirilmeleri de dahildir.

  Tüm taşıma modlarını kapsayan klozlar:

  EXW – Ex Works Fabrikada Teslim
  FCA – Free Carrier Taşıma Vasıtasının Yanında TesliCPT – Carriage Paid To Navlun Ödenmiş
  CIP – Carriage and insured paid to Navlun ve Sigorta Ödenmiş
  DAT – Delivered At Terminal Terminalde TeslimDAP – Delivered At Place Belirlenen Noktada TeslimDDP – Delivered Duty Paid Gümrük Vergileri Ödenmiş Olarak

  Sadece deniz ve iç su yolunu kapsayan klozlar:

  FAS – Free Alongside Ship Geminin Yanına Teslim
  FOB – Free On Board Gemiye Yükleyerek ( Küpeştesinden geçmiş ) Teslim
  CFR – Cost and Freight Mal Bedeli ve Navlun Ödenmiş Olarak
  CIF – Cost, Insurance and Freight Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun Ödenmiş Olarak Risk transferi noktası olarak geminin küpeştesinin dikkate alınmaması

  Risk transferi açısından, FOB, CFR ve CIF ayrıca modernize edilmiştir. Şimdiye kadar geminin küpeştesini geçmemiş olmak şartıyla, mallardaki tüm zarar ve ziyanı satıcı üstlenmekteydi.Yeni Incoterms 2010′ la risk transferi ancak malların gemide doğru bir biçimde yüklenmesinden sonra gerçekleşmektedir.

  Güvenlik Incoterms’ e giriyor

  Uluslararası taşıma zincirinde terörist saldırıların önlenmesi uzun zamandır önemli bir konu olarak yerini korumaktadır. Incoterms 2010, bu gelişmeleri dikkate alarak,gerektiğinde güvenlikle ilgili önlemlere ilişkin masrafları hangi tarafın üstleneceğini, belirli klozlara satırlar ekleyerek ( Bellirli noktalarda A2/B2 veya A10/B10).

  Sigorta kapsamı

  Sadece CIP ve CIP şartları satıcının malları sigortalamasını öngörür. Malların nakliyesi esnasında alıcının karşılaşacağı zara ve ziyana karşılık satıcının sigorta kontratı sağlaması gerekir. CIF ve CIP şartlarında, alıcı, satıcının minimum kapsamlı bir sigorta yapmakla yükümlü olduğunun bilincinde olmalıdır. Bunun nedeni ise, belirli, özellikle dökme mallar için minimum kapsamın mümkün olabilmesidir. Müşteri daha geniş kapsamlı bir ya da kendi ekstra sigorta düzenlemelerini yerine getirmelidir.

 4. Hava Konteynerleri

  Proje Taşımacılığı

  MAIN DECK PALLET (equivalent to IATA Tip 2)

  İÇ HACMİ:
  606 cu ft/17.16 cu m
  MAKSİMUM BRÜT AĞIRLIK:
  15,000 lb/6,804 kg
  MAKSIMUM DIŞ ÖLÇÜLERİ:
  (L x W x H) Contoured
  125″ x 96″ x 96″ – 317cm x 244cm x 244cm

  Gümrüklü depolama hizmetleri

  LD-7 (equivalent to IATA Type5)

  İÇ HACMİ:
  379.9 cu ft/10 cu m
  MAKSIMUM BRUT AGIRLIK:
  10,200 lb/4,627 kg
  MAKSIMUM DIŞ ÖLÇÜLERİ:
  (L x W x H)
  125″ x 88″ x 63″ – 317cm x 223cm x 160cm

  Gümrüksüz depolama hizmetleri

  P9A LOVER DECK PALLET (equivalent to IATA Type 6)

  İÇ HACMİ:
  242 cu ft/6.9 cu m
  MAKSIMUM BRUT AGIRLIK:
  7,000 lb/3,176 kg
  MAKSIMUM DIŞ ÖLÇÜLERİ:
  (L x W x H)
  125″ x 60″ x 63″ – 317cm x 152cm x 160cm

  Proje Taşımacılığı

  LD-11 (equivalent to IATA Type 6)

  İÇ HACMİ:
  242 cu ft/6.9 cu m
  MAKSIMUM BRUT AGIRLIK:
  7,000 lb/3,176 kg
  MAKSİMUM İÇ ÖLÇÜLERİ:
  (L x W x H)
  125″ x 60″ x 64″ – 317cm x 162cm x 162cm

  Reefer konteyner taşımacılığı

  LD-8 (equivalent to IATA Type 6A)

  İÇ HACMİ:
  243 cu ft/6.9 cu m
  MAKSIMUM BRUT AGIRLIK:
  5,400 lb/2,450 kg
  DIŞ ÖLÇÜLERİ:
  (L x W x H)
  96″ x 60″ x 64″ – 228cm x 152cm x 162cm

  Canlı hayvan taşımacılığı

  LD-4 (equivalent to IATA Type 7A)

  İÇ HACMİ:
  194 cu ft/5 cu m
  MAKSIMUM BRUT AGIRLIK:
  5,400 lb/2,450 kg
  DIŞ ÖLÇÜLERİ:
  (L x W x H)
  96″ x 60″ x 64″ – 228cm x 152cm x 162cm

  bitki taşımacılığı

  LD-3 (equivalent to IATA Type 8)

  İÇ HACMİ:
  150 cu ft/4 cu m
  MAKSIMUM BRUT AGIRLIK:
  3,500 lb/1,588 kg
  DIŞ ÖLÇÜLERİ:
  (L x W x H)
  61″ x 60″ x 64″ – 154cm x 152cm x 162cm

  Canlı hayvan ve bitki taşımacılığı

  LD-2 (equivalent to IATA Type 8D)

  İÇ HACMİ:
  120 cu ft/3 cu m
  MAKSIMUM BRUT AGIRLIK:
  2,700 lb/1,225 kg
  DIŞ ÖLÇÜLERİ:
  (L x W x H)
 5. Tehlikeli Madde Kodları
  SINIF 1
  PATLAYICILAR (EXPLOSIVES)

  Gemide istifleri personel mahallinden ve gemi teknesinden uzağa, ambar kapaklarının hemen altına yapılmalıdır.
  Bu sınıfa dahil maddeler :
  Kara Barut, Fişek, Sis Bombası, Cephane, Dinamit vb.

  Denizyolu parsiyel servis

  SINIF 2
  GAZLAR (GASES)

  SINIF 2.1
  YANICI GAZLAR (FLAMMABLE GAS) :
  Her türlü ısı kaynağından ve personel mahallinden uzağa istiflenmelidir.
  Bu sınıfa dahil maddeler :
  Asetilen, Etan, Etilen, Metan, Hidrojen, Çakmak Gazı vb.

  Gümrüklü depolama hizmetleri

  SINIF 2.2
  ZEHİRLİ GAZLAR (TOXIC GAS) :
  Her türlü ısı kaynaklarından, personel mahallinden ve yiyecek maddelerinden uzağa istiflenmelidir.
  Bu sınıfa dahil maddeler :
  Amonyak, Flor, Prüssik Asit, Klorit, Karbon monoksit vb.

  Gümrüklü depolama hizmetleri

  SINIF 2.3
  YANICI OLMAYAN SIKIŞTIRILMIŞ GAZLAR
  (NON-FLAMMABLE COMPRESSED GAS) :
  Güverte veya güverte altında, iyi havalandırılmış serin yerlerde muhafaza edilmelidir. Bu gazlarla doldurulmuş tüpler ısı aldıkları zaman genleşirler ve bu da patlamalara neden olduğu için çok tehlikelidirler.
  Bu sınıfa dahil maddeler :
  Argon, Helyum, Karbondioksit, Hava Gazı, Oksijen vb.

  Gümrüklü depolama hizmetleri

  SINIF 3
  YANICI SIVILAR (FLAMMABLE LIQUID)

  Yanıcı sıvılar ısınmaları halinde, buharlaşan gazın yanma noktasına göre, 3 gruba ayrılırlar.SINIF 3.1
  BENZİN : Yanma noktası 18O C’den düşüktür. Daima güverte üstünde istiflenmelidir.
  SINIF 3.2
  MAZOT : Yanma noktası 18OC ile 23OC arasındadır. Güverte üstünde veya güverte altında istiflenmelidir.
  SINIF 3.3
  MAZOT : Yanma noktası 23OC ile 61OC arasındadır. Güverte altında istiflenmelidir.

  Gümrüksüz depolama hizmetleri

  SINIF 4
  GAZLAR (GASES)

  SINIF 4.1
  YANICI KATILAR (FLAMMABLE SOLID) :
  Güverte veya güverte altına istif edilmelidirler. Yaşam mahallerinden uzak tutulmalıdırlar.
  Bu sınıfa dahil maddeler :
  Alüminyum Tozu, Sellüloid, Naftalin, Kırmızı Fosfor, Filmler, Neft Yağı, Kuru Lifler vb.

  Gümrüksüz depolama hizmetleri

  SINIF 4.2
  KENDİ KENDİNE YANABİLEN KATILAR
  (SPONTENOUSLY COMBUSTIBLE) :
  Çok iyi havalandırılmış yerlerde istiflenmeli, istif araları hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde oluşturulmalıdır.
  Bu sınıfa dahil maddeler :
  Kopra, Balık Unu, Kuru Ot,, Mangal Kömürü vb.

  Gümrüksüz depolama hizmetleri

  SINIF 4.3
  ISLANDIĞINDA YANABİLEN KATILAR
  (DANGEROUS WHEN WET :
  Su ile temas ettiklerinde veya ıslandıklarında, yanma özelliği gösteren katılardır. İyi havalandırılmış kuru yerlerde muhafaza edilmeli ve su ile temasından mutlak suretle kaçınılmalıdır.
  Bu sınıfa dahil maddeler :
  Alkalin alaşımlar, Baryum, Karpit, Ferro Silisyum, Natriyum, Magnezyum vb.

  Gümrüksüz depolama hizmetleri

  SINIF 5
  OKSİTLEYİCİ MADDELER (OXIDIZİNG SUBSTANCES)

  SINIF 5.1
  OKSİTLEYİCİ MADDELER (OXIDIZING AGENT) :
  Bu sınıfa giren maddeler, oksijen açığa çıkartmak suretiyle yanmayı kolaylaştırıcı bir ortam meydana getirirler. Bu özellikleri nedeniyle yanıcı maddelerin yanına istiflenmemelidirler.
  Bu sınıfa dahil maddeler :
  Nitrat, Suni Gübre, Amonyum Sülfat, Baryum Klorat vb.

  Gümrüksüz depolama hizmetleri

  SINIF 5.2
  ORGANİK PEROKSİTLER
  (ORGANIC PEROXIDE) :
  Bu sınıfa giren maddeler yanıcı olabilecekleri gibi, patlayıcı da olabilirler. Güverte üstüne örtülü olarak, kuru ve serin yerlere konulmalıdır.
  Bu sınıfa dahil maddeler :
  Bütün peroksitler bu sınıfa dahildir.

  Proje Taşımacılığı

  SINIF 6
  ZEHİRLEYİCİLER (TOXIC)

  SINIF 6.1
  ZEHİRLEYİCİ MADDELER (TOXIC) :
  Zehirleyici maddeler insan vücuduna ağız yoluyla girebilir ve insanı öldürebilirler. Bu nedenle yiyecek, içeceklerden, yaşam mahallerinden ve tütün gibi nem çıkaran maddelerden uzağa istiflenmelidirler.
  Bu sınıfa dahil maddeler :
  Arsenik, Anilin, Baryum Oksit, Fenol, Nikotin, Kurşun, Siyanür, Cıva ürünleri vb.

  Proje Taşımacılığı

  SINIF 6.2
  MİKROPLU (BİYOLOJİK) MADDELER
  (INFECTIOUS SUBSTANCE :
  Bu maddeler mikrop ihtiva ettiklerinden hastalıklara sebep olurlar. Yiyecek, içecek ve yaşam mahallerinden uzağa istiflenmelidirler. Tehlike arz eden durumlarda en yakın sağlık otoritesine haber verilmelidir. Firmamızca canlı hayvan taşımacılığı sıkça tercih edilen hizmetlerdendir.
  Bu sınıfa dahil maddeler :
  Kemik, Kemik Yağı, Sıkıştırılmış Et Atıkları, Hayvan Derileri, Kan Tozu, vb.

  Proje Taşımacılığı

  SINIF 7
  RADYOAKTİF MADDELER (RADIOACTIVE)

  Bu maddeler özel kaplar içerisinde nakledilirler. Kapların mutlak suretle hasarsız olması gerekmektedir. Tercihen güverte üstüne, personel mahallinden, besin maddelerinden, banyo edilmemiş filmlerden, ilaçlardan ve kimyasal maddelerden uzağa istiflenmelidirler. Aktivite dereceleri bakımından 3 gruba ayrılırlar.

  Reefer konteyner taşımacılığı

  SINIF 7.1

  SINIF 7.2

  SINIF 7.3

  Reefer konteyner taşımacılığı

  Canlı hayvan ve bitki taşımacılığı

  Canlı hayvan ve bitki taşımacılığı

 6. Tır Ölçüleri
  L = Uzunluk
  W = Genişlik,
  H = Yükseklik,
  m3 = Toplam hacmi (metreküp)
  olmak üzere

   

  TIR TİPİ

  L

  W

  H

  m3

  RESİM
  Tenteli TIR

  13.60

  2.42

  2.40

  79

  Canlı hayvan ve bitki taşımacılığı

  13.60

  2.42

  2.60

  86

  Jumbo TIR

  3.10

  2.42

  2.55

  79
  Gümrüklü depolama hizmetleri

  9.10

  2.42

  2.75

  3.50

  2.42

  2.45

  83

  8.70

  2.42

  2.95

  Treylerli normal TIR
  (Optima)
  6.20
  2.42 2.50 parsiyel servis
  8.30
  2.42 2.50 87
  Treylerli Jumbo TIR

  7.80

  2.44

  2.85

  110

  parsiyel servis

  8.10

  2.44

  2.85

  Normal Açık TIR

  upto 18

  2.44

  Gümrüksüz depolama hizmetleri
  Damperlı TIR

  upto 25

  Gümrüksüz depolama hizmetleri
  Jumbo Açık TIR

  upto 18

  2.44

  Proje Taşımacılığı
  Lowbed TIR

  Proje Taşımacılığı
 7. Konteyner Ölçüleri

  20′ DC / 40′ DC
  Bazı ticari yazışmalarda bu tip konteynerlere “dry van” yada ” standart” denilmesine rağmen, çoğunlukla “genel amaçlı” terimi daha uygundur. Uluslararası kullanıma uygun olarak uzunluk ve genişlik açısından dış ölçüleri sabit, yükseklikleri farklı olabilir. İki kapıları olup sadece bir tanesi dışa doğru açılabilmektedir.Konteynerin kapısı kapatıldığında su ve hava geçirmez özelliği vardır. Konteyner imalinde kullanılan malzeme hem taşıma kapasitesi hem de volüm göz önüne alınarak seçilir. Genellikle çelik ve aluminyum kullanılır. Çelik konteynerlerin yükleme kapasitesi daha azdır, çünkü çelik daha ağırdır.

  20′ Üstü Açık / 40′ Üstü Açık
  Tipik bir genel amaçlı konteynerin uzunluk ve genişlik ölçülerini taşır tek bir farkla “sabit bir üstü” yoktur.Konteynere kapıdan sığmayacak kadar uzun/geniş olan yüklerin ancak vinç yada benzeri araçlarla üstten konabileceği durumlarda kullanılır. En çok makina, mermer levhalar, aluminyum profiller vs taşınır. Open top konteyner çoğu zaman üstten taşması olan yükler içinde kullanılır. Yükleme sonrası bir branda ile sıkıca örtülür. Tabanı, ağır yükleri taşımasından dolayı biraz daha kalındır ve özel ekipman sınıfına girdiğinden navluna genellikle surcharge (ilave masraf) eklenir.

  20′ Flat Rack / 40′ Flat Rack / 40′ Kapanabilir Flat Rack
  Bazen kısaca “flat” olarak da adlandırılır. Bu tip konteynerin iki kenarı ve üstü yoktur. Bazen her iki baş kısmıda yerinden çıkarılabilir. Flat konteyner her iki yandan ve üstten taşmalı malların yüklenmesine uygunluğu nedeniyle navluna oldukça fazla surcharge eklenebilir. Konteynerin tabanı çok kalındır.

  40′ High Cube / 45′ High Cube
  Bu tip konteynerler nispeten hafif fakat volümü yüksek malların taşınmasında kullanılır. Yükseklikleri normal 40′ konteyner oranla 30 cm daha fazladır.

  40′ Reefer / 40′ High Cube Reefer / 45′ High Cube Reefer (Reefer Konteyner Taşımacılığı)
  Reefer konteyner taşımacılığı hizmetinde konteynere takılan ve elektrik ya da dizel motor ile çalıştırılan bir soğutma ünitesi ile, genellikle gıda ürünleri başta olmak üzere, diğer yüklerinde soğutma kontrollü olarak taşınmasında kullanılır.

  20′ KONTEYNER
  Proje Taşımacılığı
  İç Ölçüleri
  Uzunluk 5,897 mm 19 ft 4.17 in
  Genişlik 2,348 mm 7 ft 8.44 in
  Yükseklik 2,390 mm 7 ft 9.90 in
  Kapı Açılışı
  Genişlik 2,336 mm 7 ft 8.01 in
  Yükseklik 2,280 mm 7 ft 5.45 in
  Ağırlık
  Max Brüt 30,480 kg (24,000 kg) 67,200 lb (52,910 lb)
  Dara 2,240 kg (2,290 kg) 4,940 lb (5,050 lb)
  Max Yükleme 28,240 kg (21,710 kg) 62,260 lb (47,860 lb)
  Yükleme Hacmi 33.0 metre küp 1,169 feet küp

  40′ KONTEYNER

  Denizyolu parsiyel servis
  İç Ölçüleri
  Uzunluk 12,031 mm 39 ft 5.66 in
  Genişlik 2,348 mm 7 ft 8.44 in
  Yükseklik 2,390 mm 7 ft 9.90 in
  Kapı Açılışı
  Genişlik 2,336 mm 7 ft 8.01 in
  Yükseklik 2,280 mm 7 ft 5.45 in
  Ağırlık
  Max Brüt 32,500 kg (30,480 kg) 71,650 lb (67,200 lb)
  Dara 3,750 kg (3,770 kg) 8,270 lb (8,310 lb)
  Max Yükleme 28,750 kg (26,710 kg) 63,380 lb (58,890 lb)
  Yükleme Hacmi 68.0 metre küp 2,385 feet küp(2,379)
  40′ HIGH CUBE KONTEYNER
  Denizyolu parsiyel servis
  İç Ölçüleri
  Uzunluk 12,031 mm 39 ft 5.66 in
  Genişlik 2,348 mm 7 ft 8.44 in
  Yükseklik 2,695 mm 8 ft 10.12 in
  Kapı Açılışı
  Genişlik 2,336 mm 7 ft 8.01 in
  Yükseklik 2,585 mm 8 ft 5.75 in
  Ağırlık
  Max Brüt 32,500 kg (30,480 kg) 71,650 lb (67,200 lb)
  Dara 3,940 kg (3,990 kg) 8,690 lb (8,880 lb)
  Max Yükleme 28,560 kg (26,490 kg) 62,960 lb (58,400 lb)
  Yükleme Hacmi 76.0 metre küp 2,689 feet küp(2,684)
  45′ HIGH CUBE DRY KONTEYNER
  Denizyolu parsiyel servis
  İç Ölçüleri
  Uzunluk 13,555 mm 44 ft 5.68 in
  Genişlik 2,348 mm 7 ft 8.44 in
  Yükseklik 2,695 mm 8 ft 10.12 in
  Kapı Açılışı
  Genişlik 2,336 mm 7 ft 8.01 in
  Yükseklik 2,585 mm 8 ft 5.75 in
  Ağırlık
  Max Brüt 32,500 kg (30,480 kg) 71,650 lb (67,200 lb)
  Dara 4,880 kg 10,760 lb
  Max Yükleme 27,620 kg (25,600 kg) 60,890 lb (56,440 lb)
  Yükleme Hacmi 86 metre küp 3,031 feet küp
  * 1999’dan itibaren 20′ konteynerlar için maksimum brüt ağırlık 30,480 kg dir.
  * 2002’den itibaren 40′, 40′ HC, ve 45′ lik konteynerlar için maksimum brüt ağırlık 32,500 kg dir.

  20′ ÇELİK SOĞUTUCULU KONTEYNER   

  Denizyolu parsiyel servis
  İç Ölçüleri
  Uzunluk 5,458 mm 17 ft 10.76 in
  Genişlik 2,290 mm 7 ft 6.16 in
  Yükseklik 2,262 mm 7 ft 5.06 in
  Kapı Açılışı
  Genişlik 2,290 mm 7 ft 6.16 in
  Yükseklik 2,267 mm 7 ft 5.10 in
  Ağırlık
  Max Brüt 30,480 kg (24,000 kg) 67,200 lb (52,910 lb)
  Dara 3,120 kg (2,960 kg) 6,880 lb (6,530 lb)
  Max Yükleme 27,360 kg (21,040 kg) 60,320 lb (46,380 lb)
  Yükleme Hacmi 28.0 metre küp 1,000 feet küp

  40′ HIGH CUBE ÇELİK SOĞUTUCULU KONTEYNER

  Denizyolu parsiyel servis
  İç Ölçüleri
  Uzunluk 11,587 mm 38 ft 0.29 in
  Genişlik 2,290 mm 7 ft 6.16 in
  Yükseklik 2,539 mm 8 ft 4.00 in
  Kapı Açılışı
  Genişlik 2,290 mm 7 ft 6.16 in
  Yükseklik 2,572 mm 8 ft 5.40 in
  Ağırlık
  Max Brüt 34,000 kg (30,480 kg) 74,960 lb (67,200 lb)
  Dara 4,700 kg (4,800 kg) 10,360 lb (10,580 lb)
  Max Yükleme 29,300 kg (25,680 kg) 74,960 lb (56,620 lb)
  Yükleme Hacmi 67.0 metre küp 2,378 feet küp

  40′ HIGH CUBE ALUM SOĞUTUCULU KONTEYNER

  Gümrüklü depolama hizmetleri
  İç Ölçüleri
  Uzunluk 11,585 mm 38 ft 0.29 in
  Genişlik 2,290 mm 7 ft 6.16 in
  Yükseklik 2,527 mm 8 ft 3.49 in
  Kapı Açılışı
  Genişlik 2,290 mm 7 ft 6.16 in
  Yükseklik 2,493 mm 8 ft 2.10 in
  Ağırlık
  Max Brüt 32,500 kg (30,480 kg) 71,650 lb (67,200 lb)
  Dara 4,110 kg 9,060 lb
  Max Yükleme 28,390 kg (26,370 kg) 62,590 lb (58,140 lb)
  Yükleme Hacmi 67.0 metre küp 2,367 feet küp
  * 2002’den itibaren 20′ Reefer konteyner taşımacılığı çelik soğutuculu konteynerlar için maksimum brüt ağırlık 30,480 kg dir.
  * 2002’den itibaren 40′ Reefer konteyner taşımacılığı çelik soğutuculu konteynerlar için maksimum brüt ağırlık 34,000 kg dir.
  * 1999’dan itibaren 40′ Reefer konteyner taşımacılığı alüminyum soğutuculu konteynerlar için maksimum brüt ağırlık 32,500 kg dir.

  20′ ÜSTÜ AÇIK KONTEYNER (OPEN TOP) 

  Gümrüklü depolama hizmetleri
  İç Ölçüleri
  Uzunluk 5,893 mm 19 ft 4.21in
  Genişlik 2,346 mm 7 ft 8.36 in
  Yükseklik 2,384 mm 7 ft 9.74 in
  Kapı Açılışı
  Genişlik 2,338 mm 7 ft 8.05 in
  Yükseklik 2,244 mm 7 ft 4.35 in
  Ağırlık
  Max Brüt 30,480 kg (24,000 kg) 67,200 lb (52,910 lb)
  Dara 2,320 kg (2,450 kg) 5,120 lb (5,400 lb)
  Max Yükleme 28,160 kg (21,550 kg) 62,080 lb (47,510 lb)
  Yükleme Hacmi 33 metre küp 1,155 feet küp

  40′ ÜSTÜ AÇIK KONTEYNER (OPEN TOP)

  Gümrüksüz depolama hizmetleri
  İç Ölçüleri
  Uzunluk 12,032 mm 39 ft 5.31in
  Genişlik 2,346 mm 7 ft 8.36 in
  Yükseklik 2,381 mm 7 ft 9.74 in
  Kapı Açılışı
  Genişlik 2,338 mm 7 ft 8.05 in
  Yükseklik 2,244 mm 7 ft 4.35 in
  Ağırlık
  Max Brüt 30,480 kg 67,200 lb
  Dara 4,120 kg 9,080 lb
  Max Yükleme 26,360 kg 58,120 lb
  Yükleme Hacmi 66 metre küp 2,346 feet küp
  * 2002’den itibaren 20′ üstü açık konteynerlar için maksimum brüt ağırlık 30,480 kg dir.

  20′ FLAT RACK KONTEYNER (ÜSTÜ VE YANLARI AÇIK)

  Denizyolu parsiyel servis
  İç Ölçüleri
  Uzunluk 5,958 mm 19 ft 4.17 in
  Genişlik 2,018 mm 6 ft 7.45 in
  Yükseklik 2,077 mm 6 ft 9.77 in
  Kapı Açılışı
  Genişlik
  Yükseklik
  Ağırlık
  Max Brüt 30,480 kg 67,200 lb
  Dara 2,720 kg 6,000 lb
  Max Yükleme 27,760 kg 62,120 lb
  Yükleme Hacmi 25 metre küp 882 feet küp

  40′ FLAT RACK KONTEYNER (ÜSTÜ VE YANLARI AÇIK)

  Denizyolu parsiyel servis
  İç Ölçüleri
  Uzunluk 11,986 mm 39 ft 3.89 in
  Genişlik 2,236 mm 7 ft 4.03 in
  Yükseklik 1,968 mm 6 ft 5.48 in
  Kapı Açılışı
  Genişlik
  Yükseklik
  Ağırlık
  Max Brüt 45,000 kg 99,210 lb
  Dara 5,980 kg 13,180 lb
  Max Yükleme 39,020 kg 86,030 lb
  Yükleme Hacmi 53 metre küp 1,862 feet küp
 8. Dünya Konteyner Limanları
  • TÜRKİYE LİMANLARI:
   Gemlik, Hopa, İskenderun,  İstanbul [Haydarpaşa],İstanbul [Ambarlı], İzmir, İzmit [Evyap], İzmit [Yılport], İzmit [Derince],  Mersin, Samsun, Trabzon
  • ABD LİMANLARI: 
   Anchorage, Baltimore, Boston, Charleston, Chicago, Duluth, Hampton Roads, Honolulu, Houston, Jacksonville, Los Angeles, New Orleans, New York, Philadelphia, Canaveral, Portland (Oregon), Prudhoe Bay, San Francisco, Savannah, Seattle, Tampa, Toledo
  •  ALMANYA LİMANLARI:
   Berlin, Bonn, Brake, Bremen, Bremerhaven, Cologne, Dresden, Duisburg, Emden, Hamburg, Karlsruhe, Kiel, Luebeck, Magdeburg, Mannheim, Rostock, Stuttgart
  • ARJANTİN LİMANLARI:
   Bahia Blanca, Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, Concepcion del Uruguay, La Plata, Mar Del Plata, Necochea, Rio Gallegos, Rosario, Santa Fe, Ushuaia
  • ARNAVUTLUK LİMANLARI:
   Durres, Sarande, Shengjin, Vlore
  • AVUSTURALYA LİMANLARI:
   Adelaide, Brisbane, Cairns, Darwin, Devonport (Tasmania), Fremantle, Geelong, Hobart (Tasmania), Launceston (Tasmania), Mackay, Melbourne, Sydney, Townsville
  • AVUSTURYA LİMANLARI:
   Linz, Vienna, Enns, Krems
  • AZERBAYCAN LİMANLARI:
   Bakü,
  • BAHREYN LİMANLARI: 
   Manama, Mina Salman, Sitrah
  • BANGLADEŞ LİMANLARI:
   Chittagong, Dakka, Mongla, Narayangan)
  • BELÇİKA LİMANLARI:
   Antwerp, Brugge, Gent, Hasselt, Liege, Mons, Namur, Oostende, Zeebrugge
  • B.A.E. LİMANLARI: 
   Ajman, Al Fujayrah, Das Adası, Dubai, Khawr Fakkan, Mina Jabal Ali, Mina Khalid, Mina Rashid, Mina Saqr, Mina Zayid, Umm al Qaywayn, Jebel Ali, Abu Dhabi,
  • BOSNA HERSEK LİMANLARI:
   Bosanska Gradiska, Bosanski Brod, Bosanski Samac, Brcko Orasje
  • BREZİLYA LİMANLARI:
   Belem, Fortaleza, Ilheus, Imbituba, Manaus, Paranagua, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Rio Grande, Salvador, Santos, Vitoria
  • BULGARİSTAN LİMANLARI:
   Burgas, Lom, Nesebur, Ruse, Varna, Vidin
  • ÇEK CUMHURİYETİ LİMANLARI:
   Decin, Prague, Usti nad Labem
  • ÇİN HALK CUMHURİYETİ LİMANLARI:
   Hong Kong, Dalian, Fuzhou, Guangzhou, Haikou, Huangpu, Lianyungang, Nanjing, Nantong, Ningbo, Qingdao, Qinhuangdao, Shanghai, Shantou, Tianjin, Xiamen, Xingang, Yantai, Zhanjiang
  • DANİMARKA LİMANLARI:
   Abenra, Alborg, Arhus, Copenhagen, Esbjerg, Fredericia, Kolding, Odense, Roenne, Vejle

  • ENDONEZYA LİMANLARI:
   Cilacap, Cirebon, Jakarta, Kupang, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya
  • ESTONYA LİMANLARI:
   Haapsalu, Kunda, Muuga, Paldiski, Parnu, Tallinn
  • GÜNEY AFRİKA LİMANLARI:
   Cape Town, Durban, Doğu Londra, Mosselbaai, Elizabeth, Richards Körfezi, Saldanha
  • GÜNEY KORE LİMANLARI:
   Chinhae, Inch’on, Kunsan, Masan, Mokp’o, P’ohang, Pusan, Tonghae-hang, Ulsan, Yosu
  • GÜRCİSTAN LİMANLARI:
   Batum, Poti, Sokhumi
  • HİNDİSTAN LİMANLARI:
   Chennai, Cochin, Jawaharal Nehru, Kandla, Kolkata, Mumbai, Vishakhapatnam
  • HOLLANDA LİMANLARI:
   Amsterdam, Delfzijl, Dordrecht, Eemshaven, Groningen, Haarlem, Ijmuiden, Maastricht, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Vlissingen
  • IRAK LİMANLARI:
   Umm Qasr, Khawr az Zubayr ve Al Basrah
  • İNGİLTERE LİMANLARI:
   Aberdeen, Belfast, Bristol, Cardiff, Dover, Falmouth, Felixstowe, Glasgow, Grangemouth, Hull, Leith, Liverpool, London, Manchester, Peterhead, Plymouth, Portsmouth, Scapa Flow, Southampton, Sullom Voe, Tees, Tyne
  • İSPANYA LİMANLARI:
   Aviles, Barcelona, Bilbao, Cadiz, Cartagena, Castellon de la Plana, Ceuta, Huelva, La Coruna, Las Palmas (Kanarya Adaları), Malaga, Melilla, Pasajes, Gijon, Santa Cruz de Tenerife (Kanarya AdaLARI:), Santander, Tarragona, Valencia, Vigo,
  • İSRAİL LİMANLARI:
   Ashdod, Ashqelon, Elat (Eilat), Hadera, Haifa, Tel Aviv-Yafo

  • İSVEÇ LİMANLARI:
   Gavle, Goteborg, Halmstad, Helsingborg, Hudiksvall, Kalmar, Karlshamn, Malmo, Solvesborg, Stockholm, Sundsvall,
  • İSVİÇRE LİMANLARI:
   Basel,
  • İTALYA LİMANLARI:
   Augusta (Sicilya), Bagnoli, Bari, Brindisi, Gela, Genoa, La Spezia, Livorno, Milazzo, Naples, Porto Foxi, Porto Torres (Sardunya), Salerno, Savona, Taranto, Trieste, Venice,
  • JAPONYA LİMANLARI:
   Akita, Amagasaki, Chiba, Hachinohe, Hakodate, Higashi-Harima, Himeji, Hiroshima, Kawasaki, Kinuura, Kobe, Kushiro, Mizushima, Moji, Nagoya, Osaka, Sakai, Sakaide, Shimizu, Tokyo, Tomakomai
  • KANADA LİMANLARI:
   Becancour (Quebec), Churchill, Halifax, Hamilton, Montreal, New Westminster, Prince Rupert, Quebec, Saint John (New Brunswick), St. John’s (Newfoundland), Sept Isles, Sydney, Trois-Rivieres, Thunder Bay, Toronto, Vancouver, Windsor
  • KUVEYT LİMANLARI:
   Ash Shu’aybah, Ash Shuwaykh, Kuveyt, Mina’ ‘Abd Allah, Mina’ al Ahmadi, Mina’ Su’ud

  • KÜBA LİMANLARI:
   Cienfuegos, Havana, Manzanillo, Mariel, Matanzas, Nuevitas, Santiago de Cuba
  • MEKSİKA LİMANLARI:
   Acapulco, Altamira, Coatzacoalcos, Ensenada, Guaymas, La Paz, Lazaro Cardenas, Manzanillo, Mazatlan, Progreso, Salina Cruz, Tampico, Topolobampo, Tuxpan, Veracruz
  • NİJERYA LİMANLARI:
   Calabar, Lagos, Onne, Port Harcourt, Sapele, Warri
  • NORVEÇ LİMANLARI:
   Bergen, Drammen, Floro, Hammerfest, Harstad, Haugesund, Kristiansand, Larvik, Narvik, Oslo, Porsgrunn, Stavanger, Tromso, Trondheim
  • PAKİSTAN LİMANLARI:
   Karachi, Port Muhammad Bin Qasim
  • POLONYA LİMANLARI:
   Gdansk, Gdynia, Gliwice, Kolobrzeg, Szczecin, Swinoujscie, Ustka, Warsaw, Wroclaw
  • PORTEKİZ LİMANLARI:
   Aveiro, Funchal (Madeira AdaLARI:), Horta (Azores), Leixoes, Lisbon, Porto, Ponta Delgada (Azores), Praia da Vitoria (Azores), Setubal, Viana do Castelo
  • RUSYA LİMANLARI:
   Arkhangelsk, Astrakhan, Kaliningrad, Kazan, Khabarovsk, Kholmsk, Krasnoyarsk, Moscow, Murmansk, Nakhodka, Nevelsk, Novorossiysk, Petropavlovsk-Kamchatskiy, Saint Petersburg, Rostov, Sochi, Tuapse, Vladivostok, Volgograd, Vostochnyy, Vyborg
  • SURİYE LİMANLARI:
   Baniyas, Jablah, Latakia, Tartus

  • SUDİ ARABİSTAN LİMANLARI:
   Ad Dammam, Al Jubayl, Duba, Jeddah, Jizan, Rabigh, Ra’s al Khafji, Mishab, Ras Tanura, Yanbu’ al Bahr, Madinat Yanbu’ al Sinaiyah, Riyadh
  • TAYLAND LİMANLARI:
   Bangkok, Laem Chabang, Pattani, Phuket, Sattahip, Si Racha, Songkhla
  • TAYVAN LİMANLARI:
   Chi-lung (Keelung), Hua-lien, Kao-hsiung, Su-ao, T’ai-chung
  • TUNUS LİMANLARI:
   Bizerte, Gabes, La Goulette, Sfax, Sousse, Tunis, Zarzis
  • UKRAYNA LİMANLARI:
   Berdyansk, Illichivsk, Izmayil, Kerch, Kherson, Kiev, Mariupol, Mykolayiv, Odessa, Reni, Sevastopol
  • UMMAN LİMANLARI:
   Matrah, Mina’ al Fahl, Mina’ Raysut, Muscat
  • VİETNAM LİMANLARI:
   Cam Ranh, Da Nang, Haiphong, Ho Chi Minh City, Ha Long, Quy Nhon, Nha Trang, Vinh, Vung Tau
  • YEMEN LİMANLARI :
   Aden, Hodeidah
  • YUGOSLAVYA LİMANLARI:
   Bar, Belgrade, Kotor, Novi Sad, Pancevo, Tivat, Zelenika
  • YUNANİSTAN LİMANLARI:
   Alexandroupolis, Elefsis, Irakleion (Crete), Kavala, Kerkyra, Chalkis, Igoumenitsa, Lavrion, Patrai, Peiraiefs (Piraeus), Thessaloniki, Volos
 9. Kargo Hacim Hesaplama

  Taşımacılık sektöründe, taşınan yükün ağırlığı ile birlikte hacmi de oldukça önemlidir. Bu yüzden taşıma şekline göre metreküp cinsinden minimum ağırlıklar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

   

  Taşıma Şekli

  Baz

  Minimum Ağırlık

  Hava Yolu Taşımacılığı 1 m3 167 kg
  TIR ve Uçak 1 m3 167 kg
  Kara Yolu Taşımacılığı 1 m3 333 kg
  Deniz Yolu Taşımacılığı 1 m3 1000 kg